Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình lượng giác : tanx ( 1 + cot^2x) =2

Question

Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình lượng giác : tanx ( 1 + cot^2x) =2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 1 tuần 2022-05-06T19:03:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T19:04:53+00:00

  Điều kiện xác định

  $\begin{array}{l} \cos x \ne 0,\,\sin x \ne 0\\  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \\ x \ne m\pi  \end{array} \right.\left( {k,m \in \mathbb{Z}} \right) \end{array}$

  $\begin{array}{l}
  \left( {1 + {{\cot }^2}x} \right)\tan x = 2\\
   \Leftrightarrow 1 + {\cot ^2}x = \dfrac{2}{{\tan x}} = 2.\dfrac{1}{{\tan x}} = 2\cot x\\
   \Leftrightarrow {\cot ^2}x – 2\cot x + 1 = 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {\cot x – 1} \right)^2} = 0\\
   \Leftrightarrow \cot x = 1\\
   \Leftrightarrow \cot x = \cot \dfrac{\pi }{4}\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi }{4} + l\pi \left( {l \in \mathbb{Z}} \right)
  \end{array}$

  0
  2022-05-06T19:05:39+00:00

  Đáp án:

   Như hình 

  Giải thích các bước giải:

   …

  mon-toan-lop-11-giai-phuong-trinh-luong-giac-tan-1-cot-2-2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )