Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình lượng giác

Question

Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình lượng giác Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giai-phuong-trinh-luong-giac

in progress 0
Sadie 50 phút 2022-09-19T08:51:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình lượng giác

Question

Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình lượng giác Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giai-phuong-trinh-luong-giac

in progress 0
Savannah 3 tuần 2022-08-30T21:40:56+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình lượng giác

Question

Môn Toán Lớp 11 Giải phương trình lượng giác Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giai-phuong-trinh-luong-giac

in progress 0
Piper 3 tháng 2022-06-25T03:53:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-06-25T03:54:14+00:00

    Đáp án + Giải thích các bước giải:

     

    mon-toan-lop-11-giai-phuong-trinh-luong-giac

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )