Môn Toán Lớp 11 Giải pt sinx.sin2x.sin3x = 1/4sin4x

Question

Môn Toán Lớp 11 Giải pt
sinx.sin2x.sin3x = 1/4sin4x Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 8 tháng 2022-09-01T15:58:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T15:59:45+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  \sin x.\sin 2x.\sin 3x = \dfrac{1}{4}\sin 4x\\
   \Rightarrow \sin x.\sin 2x.\sin 3x = \dfrac{1}{4}.2\sin 2x.cos2x\\
   \Rightarrow \sin 2x\left( {\sin x.sin3x – \dfrac{1}{2}.\cos 2x} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin 2x = 0\\
  \dfrac{{ – 1}}{2}.\left( {\cos 4x – cos2x} \right) – \dfrac{1}{2}\cos 2x = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin 2x = 0\\
   – \cos 4x + \cos 2x – \cos 2x = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x = k\pi \\
  \cos 4x = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{{k\pi }}{2}\\
  4x = \dfrac{\pi }{2} + k\pi 
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{{k\pi }}{2}\\
  x = \dfrac{\pi }{8} + \dfrac{{k\pi }}{4}
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )