Môn Toán Lớp 11 Giúp em câu 49 50 đạo hàm với em cảm ơn

Question

Môn Toán Lớp 11 Giúp em câu 49 50 đạo hàm với em cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giup-em-cau-49-50-dao-ham-voi-em-cam-on

in progress 0
Melody 4 tháng 2022-11-21T19:19:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. $y’$=x’.cosx+(cosx)’.x-(sinx)’

  $y’$=cosx-sinx.x-cosx

  $y’$=-sinx.x

  50 $y’$=$\dfrac{[sin(4x+3)]’}{2\sqrt[]{sin(4x+3)} }$ 

  $y’$=$\dfrac{4cos(4x+3)}{2\sqrt[]{sin(4x+3)} }$ 

  xin hay nhất kid nhận giải bài tập

  0
  2022-11-21T19:20:54+00:00

  Đáp án:

  Câu 49. `y’=-xsinx`

  Câu 50. `y’={2cos(4x+3)}/{\sqrt{sin(4x+3)}}`

  Giải thích các bước giải:

  Câu 49.

  `\qquad y=xcosx-sinx`

  `=>y’=(xcosx)’-(sinx)’`

  `=>y’=x’.cosx+x.(cosx)’-cosx`

  `=>y’=1.cosx+x.(-sinx)-cosx`

  `=>y’=-xsinx`

  $\\$

  Câu 50.

  `\qquad y=\sqrt{sin(4x+3)}`

  `=>y’={[sin(4x+3)]’}/{2\sqrt{sin(4x+3)}}`

  `=>y’={(4x+3)’.cos(4x+3)}/{2\sqrt{sin(4x+3)}}`

  `=>y’={4cos(4x+3)}/{2\sqrt{sin(4x+3)}}`

  `=>y’={2cos(4x+3)}/{\sqrt{sin(4x+3)}}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )