Môn Toán Lớp 11 Giúp em giải với ạ em đánh gia 5*

Question

Môn Toán Lớp 11 Giúp em giải với ạ em đánh gia 5* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giup-em-giai-voi-a-em-danh-gia-5

in progress 0
Kaylee 9 tháng 2022-08-12T19:10:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T19:12:48+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1,\\
  A = \dfrac{{11}}{9}\\
  2,\\
  A = 13\\
  3,\\
  C = \dfrac{6}{7}\\
  4,\\
  B = \dfrac{4}{5}
  \end{array}\) 

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  1,\\
  \tan x = 6 \Leftrightarrow \dfrac{{\sin x}}{{\cos x}} = 6 \Leftrightarrow \sin x = 6\cos x\\
  A = \dfrac{{2\sin x – \cos x}}{{\sin x + 3\cos x}} = \dfrac{{2.6\cos x – \cos x}}{{6\cos x + 3\cos x}}\\
   = \dfrac{{12\cos x – \cos x}}{{9\cos x}} = \dfrac{{11\cos x}}{{9\cos x}} = \dfrac{{11}}{9}\\
  2,\\
  \cot x = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \dfrac{{\cos x}}{{\sin x}} = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \sin x = 3\cos x\\
  A = \dfrac{{3\sin x + 4\cos x}}{{2\sin x – 5\cos x}} = \dfrac{{3.3\cos x + 4\cos x}}{{2.3\cos x – 5\cos x}}\\
   = \dfrac{{9\cos x + 4\cos x}}{{6\cos x – 5\cos x}} = \dfrac{{13\cos x}}{{\cos x}} = 13\\
  3,\\
  \cot x = 4 \Leftrightarrow \dfrac{{\cos x}}{{\sin x}} = 4 \Leftrightarrow \cos x = 4\sin x\\
  C = \dfrac{{\cos x + 2\sin x}}{{2\cos x – \sin x}} = \dfrac{{4\sin x + 2\sin x}}{{2.4\sin x – \sin x}}\\
   = \dfrac{{6\sin x}}{{8\sin x – \sin x}} = \dfrac{{6\sin x}}{{7\sin x}} = \dfrac{6}{7}\\
  4,\\
  \tan x = 2 \Leftrightarrow \dfrac{{\sin x}}{{\cos x}} = 2 \Leftrightarrow \sin x = 2\cos x\\
  B = \dfrac{{2\cos x + \sin x}}{{3\sin x – \cos x}} = \dfrac{{2\cos x + 2\cos x}}{{3.2\cos x – \cos x}}\\
   = \dfrac{{4\cos x}}{{6\cos x – \cos x}} = \dfrac{{4\cos x}}{{5\cos x}} = \dfrac{4}{5}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )