Môn Toán Lớp 11 giúp mik vs ạ mik vote 5 sao cho C1 tính đạo hàm cấp 2 của hàm số y= √(1-x) C2 cho hàm số y=tanx +cotx , tìm tập nghiệm của phương trìn

Question

Môn Toán Lớp 11 giúp mik vs ạ mik vote 5 sao cho
C1 tính đạo hàm cấp 2 của hàm số y= √(1-x)
C2 cho hàm số y=tanx +cotx , tìm tập nghiệm của phương trình y’= 0
C3 hàm số có y’= 2x + $\frac{1}{x^2 }$ tìm y = ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 5 tháng 2022-01-06T18:14:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T18:16:04+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  1)\\
  y = \sqrt {1 – x} \\
   \Rightarrow y’ = \dfrac{{\left( {1 – x} \right)’}}{{2\sqrt {1 – x} }} = \dfrac{{ – 1}}{{2\sqrt {1 – x} }} =  – 2{\left( {1 – x} \right)^{ – \dfrac{1}{2}}}\\
   \Rightarrow y” =  – 2.\left( { – \dfrac{1}{2}} \right).\left( {1 – x} \right)’.{\left( {1 – x} \right)^{ – \dfrac{1}{2} – 1}}\\
   =  – {\left( {1 – x} \right)^{\dfrac{{ – 3}}{2}}}\\
   = \dfrac{{ – 1}}{{\left( {1 – x} \right)\sqrt {1 – x} }}\\
  2)\\
  y = \tan x + {\mathop{\rm cotx}\nolimits} \\
   \Rightarrow y’ = \dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}} – \dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}} = 0\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}} = \dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}\\
   \Rightarrow {\cos ^2}x = {\sin ^2}x\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \cos x = \sin x\\
  \cos x =  – \sin x
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt 2 \sin \left( {x – \dfrac{\pi }{4}} \right) = 0\\
  \sqrt 2 .\sin \left( {x + \dfrac{\pi }{4}} \right) = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – \dfrac{\pi }{4} = k\pi \\
  x + \dfrac{\pi }{4} = k\pi 
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow x =  \pm \dfrac{\pi }{4} + k\pi \\
  3)y’ = 2x + \dfrac{1}{{{x^2}}}\\
   \Rightarrow y = {x^2} – \dfrac{1}{x}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )