Môn Toán Lớp 11 Giúp tớ với tớ cần gấp! Giải chi tiết giúp tớ

Question

Môn Toán Lớp 11 Giúp tớ với tớ cần gấp! Giải chi tiết giúp tớ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-giup-to-voi-to-can-gap-giai-chi-tiet-giup-to

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2022-09-25T03:06:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T03:07:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2sin^2x + sin7x – 1= sinx
  <=> -( 1 – 2sin^2x ) + ( sin7x – sinx) =0
  <=> -cos4x + 2cos4xsin3x =0
  <=> cos4x( -1 + 2sin3x) =0 

  0
  2022-09-25T03:07:46+00:00

  Đáp án:

   $\cos4x(2\sin3x-1)=0$

  Giải thích các bước giải:

  $2\sin^22x+\sin7x-1=\sin x$

  $⇔(2\sin^22x-1)+\sin7x-\sin x=0$

  $⇔-\cos4x+2\cos4x\sin3x=0$

  $⇔\cos4x(2\sin3x-1)=0$.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )