Môn Toán Lớp 11 Làm máy câu khoan đỏ dùm nha Tìm tập xác định

Question

Môn Toán Lớp 11 Làm máy câu khoan đỏ dùm nha
Tìm tập xác định
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-lam-may-cau-khoan-do-dum-nha-tim-tap-ac-dinh

in progress 0
Ayla 8 tháng 2022-09-01T10:58:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T11:00:14+00:00

  `1) tan 2x ne 0`

  `<=> 2x ne π/2 + kπ`

  `<=> x ne π/4 + k(π)/2`

  `=> D = RR` \ `{π/4 + k(π)/2}` `(k ∈ ZZ)`

  `2) cos x ne 0`

  `<=> x ne π/2 + kπ`

  `=> D = RR` \ `{π/2 + kπ}`    `(k ∈ ZZ)`

  `3) x ne 2`

  `<=> D = RR` \ `{2}`

  `4) sin 4x ne 0`

  `<=> 4x ne kπ`

  `<=> x ne k(π)/4` 

  `=> D = RR` \ `{k(π)/4}` `(k ∈ ZZ)`

  `5) 1 + cos x ne 0`

  `<=> cos x ne -1`

  `<=> x ne π + k2π`

  `<=> D = RR` \ `{π + k2π}` `(k ∈ ZZ)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )