Môn Toán Lớp 11 Lớp có 50 học sinh cần chọn ra lớp trưởng, lớp phó và quản ca. Nếu ai cũng có khả năng chọn vào các chức vụ trên thì có bao nhiêu cách

Question

Môn Toán Lớp 11 Lớp có 50 học sinh cần chọn ra lớp trưởng, lớp phó và quản ca. Nếu ai cũng có khả năng chọn vào các chức vụ trên thì có bao nhiêu cách chọn? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 14 phút 2022-07-29T17:53:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T17:54:44+00:00

  Đáp án: $117600$

   

  Giải thích các bước giải:

  Chọn ra $3$ người từ $50$ người sau đó phân chia chức vụ có số cách là:

  $A_{50}^3=117600$

  0
  2022-07-29T17:55:06+00:00

  Đáp án:`117600` cách chọn

   

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:

   Số cách chọn ra lớp trưởng , lớp phó và quản ca là: 

  `A_{50}^3=117600` (cách) 

  Cách 2:

  `+)` Chọn lớp trưởng : `C_{50}^1=50` (cách)

  `+)` Chọn lớp phó: `C_{49}^1=49` (cách)

  `+)` Chọn quản ca : `C_{48}^1=48` (cách)

  `=>` Số cách chọn thỏa mãn là : `50.49.48=117600` (cách)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )