Môn Toán Lớp 11 phép đồng dạng tỉ số 2 biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ khi đó Mệnh đề nào dưới đây luôn đúng? A.tam giác A’B’C’ có diện tích gấ

Question

Môn Toán Lớp 11 phép đồng dạng tỉ số 2 biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ khi đó Mệnh đề nào dưới đây luôn đúng?
A.tam giác A’B’C’ có diện tích gấp đôi diện tích của tam giác ABC
B. VTƠ A’C’=2VTƠ AC
C GÓC B’A’C’=2GÓCBAC
D. GÓC B’A’C’=GÓC BAC
GIẢI THÍCH VÌ SAO NỮA Ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 4 tháng 2022-01-14T02:45:06+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T02:46:12+00:00

  Đáp án: $\text{D. $\widehat{B’A’C’}=\widehat{BAC}$}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Mệnh đề luôn đúng là: D. $\widehat{B’A’C’}=\widehat{BAC}$ }$

  $\text{Mệnh đề A sai vì: Phép đồng dạng tỉ số 2 biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’}$

  $\text{thì tam giác A’B’C’ có diện tích gấp $2^2=4$ diện tích của tam giác ABC}$

  $\text{Mệnh đề B sai vì: thiếu trường hợp $\vec{A’C’}=-2\vec{AC}$}$

  $\text{Mệnh đề C sai vì: Trong phép đồng dạng thì 2 góc luôn bằng nhau}$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )