Môn Toán Lớp 11 Phương trình : căn 3. sin 3x + cos 3x = -1 tương đương với phương trình nào sau đây: a, sin(3x – pi/6) = -1/2 b, sin(3x + pi/6) = -pi/6

Question

Môn Toán Lớp 11 Phương trình : căn 3. sin 3x + cos 3x = -1 tương đương với phương trình nào sau đây:
a, sin(3x – pi/6) = -1/2
b, sin(3x + pi/6) = -pi/6
c, sin(3x + pi/6) = -1/2
d, sin(3x + pi/6) = 1/2
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 3 tháng 2022-02-22T19:32:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T19:33:26+00:00

  Đáp án:

  $C.\,\sin\left(3x + \dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{1}{2}$

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt3\sin3x + \cos3x = -1$

  $\Leftrightarrow \dfrac{\sqrt3}{2}\sin3x + \dfrac{1}{2}\cos3x = -\dfrac{1}{2}$

  $\Leftrightarrow \sin3x\cos\dfrac{\pi}{6} + \cos3x\sin\dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{1}{2}$

  $\Leftrightarrow \sin\left(3x + \dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{1}{2}$

  0
  2022-02-22T19:33:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-11-phuong-trinh-can-3-sin-3-cos-3-1-tuong-duong-voi-phuong-trinh-nao-sau-day-a-sin

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )