Môn Toán Lớp 11 Phương trình cos x – căn 3 sin x = 0 có nghiệm là? a, x = pi/6 +k2pi b, vô nghiệm c, x = -pi/ 6 + k2pi d, x = pi/2 + kpi

Question

Môn Toán Lớp 11 Phương trình cos x – căn 3 sin x = 0 có nghiệm là?
a, x = pi/6 +k2pi
b, vô nghiệm
c, x = -pi/ 6 + k2pi
d, x = pi/2 + kpi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 3 tháng 2022-02-22T13:34:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T13:36:14+00:00

  Đáp án: $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$

   

  Giải thích các bước giải:

   $\cos x-\sqrt3\sin x=0$

  $\Leftrightarrow \sqrt3\sin x-\cos x=0$

  $\Leftrightarrow 2\sin(x-\dfrac{\pi}{6})=0$

  $\Leftrightarrow \sin(x-\dfrac{\pi}{6})=0$

  $\Leftrightarrow x-\dfrac{\pi}{6}=k\pi$

  $\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )