Môn Toán Lớp 11 phương trình lượng giác: cos x – (căn 3).sin x = 0 có nghiệm là?

Question

Môn Toán Lớp 11 phương trình lượng giác: cos x – (căn 3).sin x = 0 có nghiệm là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 3 tháng 2022-02-22T21:54:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T21:55:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `cos x -\sqrt{3} sin x =0`

  `⇔ \frac{1}{2} cos x-\frac{\sqrt{3}}{2} sin x=0`

  `⇔ cos (x+\frac{\pi}{6})=0`  

  `⇔ x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})`

  `⇔ x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})`

  Vậy ………..

  0
  2022-02-22T21:56:16+00:00

  Đáp án:

  $x = \dfrac{\pi}{6} +k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Giải thích các bước giải:

  $\cos x – \sqrt3\sin x = 0$

  $\Leftrightarrow \dfrac{1}{2}\cos x – \dfrac{\sqrt3}{2}\sin x = 0$

  $\Leftrightarrow \cos\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 0$

  $\Leftrightarrow x + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$

  $\Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{6} +k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Vậy phương trình có họ nghiệm là $x = \dfrac{\pi}{6} +k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )