Môn Toán Lớp 11 Phương trình sin x = 1/2 có nghiệm thỏa mãn -pi/2 <= x <= pi/2 là?

Question

Môn Toán Lớp 11 Phương trình sin x = 1/2 có nghiệm thỏa mãn -pi/2 <= x <= pi/2 là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 3 tháng 2022-02-22T22:51:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T22:53:07+00:00

  Đáp án:

  \(x = \dfrac{\pi }{6}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \sin x = \dfrac{1}{2}\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \\
  x = \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi 
  \end{array} \right.\left( {k \in Z} \right)\\
  Do:x \in \left[ { – \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2}} \right]\\
  Thay:k =  – 1\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x =  – \dfrac{{11\pi }}{6}\left( l \right)\\
  x =  – \dfrac{{7\pi }}{6}\left( l \right)
  \end{array} \right.\\
  Thay:k = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{6}\left( {TM} \right)\\
  x = \dfrac{{5\pi }}{6}\left( l \right)
  \end{array} \right.\\
  Thay:k = 1\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{{13\pi }}{6}\left( l \right)\\
  x = \dfrac{{17\pi }}{6}\left( l \right)
  \end{array} \right.\\
  KL:x = \dfrac{\pi }{6}
  \end{array}\)

  0
  2022-02-22T22:53:20+00:00

  Bạn xem hình

  mon-toan-lop-11-phuong-trinh-sin-1-2-co-nghiem-thoa-man-pi-2-pi-2-la

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )