Môn Toán Lớp 11 PT cox2x=-1/2 có bao nhiêu nghiệm thỏa 0

Question

Môn Toán Lớp 11 PT cox2x=-1/2 có bao nhiêu nghiệm thỏa 0

in progress 0
Sadie 5 tháng 2022-08-23T07:45:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T07:47:05+00:00

  Đáp án:có 10 nghiệm

   

  Giải thích các bước giải:$$\cos 2x =  – \frac{1}{2} <  =  > \cos 2x = \cos \left( {\frac{{2\pi }}{3}} \right) <  =  > [_{2x =  – \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi }^{2x = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi } <  =  > [_{x =  – \frac{\pi }{3} + k\pi }^{x = \frac{\pi }{3} + k\pi }$$

  +$$0 < \frac{\pi }{3} + k\pi  < 5\pi $$

  với k=0; 1; 2; 3; 4

  ta được các nghiệm: $$\frac{\pi }{3};\frac{{4\pi }}{3};\frac{{7\pi }}{3};\frac{{10\pi }}{3};\frac{{13\pi }}{3}$$

  +$$0 < \frac{-\pi }{3} + k\pi  < 5\pi $$

   với k=1; 2; 3; 4; 5

  ta được các nghiệm:

  $$\frac{2\pi }{3};\frac{{5\pi }}{3};\frac{{8\pi }}{3};\frac{{11\pi }}{3};\frac{{14\pi }}{3}$$

   Vậy có 10 nghiệm thỏa mãn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )