Môn Toán Lớp 11 sin mũ 3 x – 5 sin bình x cos x – 3 sin x nhân cos bình x + 3 cos mũ 3x = 0

Question

Môn Toán Lớp 11 sin mũ 3 x – 5 sin bình x cos x – 3 sin x nhân cos bình x + 3 cos mũ 3x = 0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 8 tháng 2022-01-13T09:44:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T09:45:56+00:00

  Ptrinh là

  $\sin^3x – 5\sin^2x \cos x – 3\sin x \cos^2x + 3\cos^3x = 0$

  Với $\cos x =0$, ta suy ra $\sin x =0$. Điều này là vô lý. Vậy $\cos x=0$ ko là nghiệm của ptrinh. Vậy $\cos x \neq 0$.

  Chia cả 2 vế của ptrinh cho $\cos^3x$ ta có

  $\tan^3x -5\tan^2x – 3\tan x + 3 = 0$

  <->$ (\tan x +1) (\tan^2x -4\tan x+1) = 0$

  <-> $\tan x = -1$ hoặc $\tan^2x -4\tan x +1 =0$

  Ta có

  $\tan^2x -4\tan x +1 =0$

  <->$(\tan x -2)^2 -3 \leq -3 <0$

  Vậy ptrinh có nghiệm là $\tan x =-1$ hay $x = -\dfrac{k\pi}{4} .

  0
  2022-01-13T09:46:48+00:00

  sin ³x-5sin ²x.cosx-3sinx.cos ²x+3cos ³x=0

  <=> xét sinx ,cos x =0 có phải là nghiệm của phương trình

  xét cos x khác 0 , phương trình trở thành :

  sin ³x / cos ³x -5 sin ²x/cos ²x -3sinx/cosx +3 =0

  sau đó tự giải tiếp !!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )