Môn Toán Lớp 11 tìm nghiệm âm lớn nhất của phương trình cos 2x =1/2

Question

Môn Toán Lớp 11 tìm nghiệm âm lớn nhất của phương trình cos 2x =1/2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 10 tháng 2022-08-12T17:14:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T17:16:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  cos 2x = $\dfrac{1}{2}$⇔ cos 2x = cos $\dfrac{\pi}{3}$

  ⇔2x=$\dfrac{\pi}{3}$+`k2\pi`

  ⇔2x=-$\dfrac{\pi}{6}$+`k2\pi`

  ⇔x=$\dfrac{\pi}{6}$+`k\pi`

  ⇔x=-$\dfrac{\pi}{6}$ +`k\pi`

  vậy nghiệm âm lớn nhất là `-\frac{\pi}6 +k\pi`

  em học tốt nhé

  0
  2022-08-12T17:16:15+00:00

  `#kehuydiet`

  $\cos 2x = \dfrac12$

  $⇔ \cos 2x = \cos \dfrac{\pi}3$

  \(⇔ \left[ \begin{array}{l}2x=\dfrac{\pi}3+k2\pi\\2x=-\dfrac{\pi}6+k2\pi\end{array} \right.\) 

  \(⇔ \left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi\\x=-\dfrac{\pi}6 +k\pi\end{array} \right. (k\in \mathbb{Z})\) 

  $⇒$ Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $-\dfrac{\pi}6 +k\pi$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )