Môn Toán Lớp 11 Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức: (x+ $\frac{1}{x^{4} }$ )^10

Question

Môn Toán Lớp 11 Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức:
(x+ $\frac{1}{x^{4} }$ )^10 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 2 tuần 2022-01-09T02:04:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-09T02:05:22+00:00

  Đáp án: 45

   

  Giải thích các bước giải: 

   

  mon-toan-lop-11-tim-so-hang-khong-chua-trong-khai-trien-cua-nhi-thuc-frac-1-4-10

  0
  2022-01-09T02:05:49+00:00

  Đáp án:

  45

  Giải thích các bước giải:

  Ta có (x+$\frac{1}{x^4}$)^10=∑.kC10.x^(10-k).($\frac{1}{x^4}$)^k( k∈N)

  =∑.kC10.x^(10-k-4k)=∑.kC10.x^(10-5k)

  Theo bài ra ta có: 10-5k=0⇔k=2(tm)

  ⇒số hạng không chứa x là: 2C10=45

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )