Môn Toán Lớp 12 cac ban giup minh cau nay voi

Question

Môn Toán Lớp 12 cac ban giup minh cau nay voi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-cac-ban-giup-minh-cau-nay-voi

in progress 0
Hailey 1 năm 2022-03-22T06:21:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T06:22:48+00:00

  $y’=mx^2-2(m+1)x+m-2$

  +) TH1: $m=0$

  $y’=-2x-2$

  Để hàm số nghịch biến trên $R$ thì

  $-2x-2<0$, $∀x∈R$

  ↔ $x>-1$ (Không thỏa mãn)

  +) TH2: $m\neq0$

  Để hàm số nghịch biến trên $R$ thì

  $m<0$ và $(m+1)^2-m(m-2)≤0$

  $↔ m<0$ và $4m+1≤0$

  $→ m≤-\dfrac{1}{4}$

  Đáp án $A$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )