Môn Toán Lớp 12 Cho hàm số y= f(x)/g(x). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ? A. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng. B. Đồ thị hàm số luôn có t

Question

Môn Toán Lớp 12 Cho hàm số y= f(x)/g(x). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang.
C. Nếu đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x=a thì a là nghiệm của g(x)= 0.
D. Nếu a là nghiệm của g(x)= 0 thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x=a. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 2 tháng 2022-09-24T19:37:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T19:38:37+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  a, Sai. Ví dụ $y=\dfrac{x}{x^2+1}$

  b, Sai. Ví dụ $y=\dfrac{x^2+1}{x}$

  c, Đúng 

  d, Sai (mệnh đề D là mệnh đề đảo của C, sai). Ví dụ $y=\dfrac{(x-1)(x^2+1)}{(x-1)(x+1)}$, mẫu có nghiệm $x=1; x=-1$ nhưng đồ thị hàm số chỉ có 1 TCĐ là $x=-1$

  0
  2022-09-24T19:38:44+00:00

  Đáp án:

   $C$

  Giải thích các bước giải:

   Lý thuyết về tiệm cận đứng : 

  Đường thẳng $x=x_0$ được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số $y=f(x)$ khi ít nhất có những điều kiện sau xuất hiện : 

  $\lim\limits_{x \to x_0^{\pm}}f(x) = \pm \infty$

  Cách tìm : 

  Tiệm cận đứng thường xuất hiện trong hàm phân thức $\dfrac{f(x)}{g(x)}$

  + B1: Xét phương trình $g(x) =0$ 

  $\to$ giải ra nghiệm 

  + B2: Xét phương trình $f(x) =0$ 

  $\to$ giải ra nghiệm ( nếu nghiệm trùng với nghiệm trên thì loại ) 

  Vậy $A, B, D$ loại 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )