Môn Toán Lớp 12 Cho khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a√3 . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp

Question

Môn Toán Lớp 12 Cho khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a√3 . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 1 năm 2022-04-07T15:02:35+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T15:04:21+00:00

  Vì S.ABCD là hình chóp đều

  -> ABCD là hình vuông

  Gọi O là tâm hình vuông ABCD -> SO ⊥ (ABCD)

  ta có AC=BD=AB √2=a √3 . √2 = a √6

  -> AO=CO=BO=DO= $\frac{a √6}{2}$

  tam giác SOA vuông tại O

  -> SO= $\sqrt[]{SA²-AO²}$ = $\frac{a √6}{2}$

  -> SO=AO=CO=BO=DO

  -> O là tâm của khối cầu ngoại tiếp hình chóp

  -> V cầu= $\frac{4}{3}$ $\pi$ $R^{3}$ = $\frac{4}{3}$ $\pi$ ($\frac{a √6}{2}$) ³= a ³ √6

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )