Môn Toán Lớp 12 Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y= | 3x^4 -4x^3 -12x^2+m| có 5 điểm cực trị

Question

Môn Toán Lớp 12 Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y= | 3x^4 -4x^3 -12x^2+m| có 5 điểm cực trị Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-co-tat-ca-bao-nhieu-gia-tri-nguyen-duong-cua-tham-so-m-de-ham-so-y-3-4-4-3-12-2

in progress 0
Kinsley 3 ngày 2022-01-14T22:48:57+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T22:50:09+00:00

  Đáp án:

   chọn đáp án D

  Giải thích các bước giải:

   Xét hàm số 3$x^{4}$-4$x^{3}$-12$x^{2}$+m

  =>f(x)=3$x^{4}$-4$x^{3}$-12$x^{2}$=-m

  =>f'(x)=12x³-12x²-24x

  =>f'(x)=0<=>x=-1 hoặc x=0 hoặc x=2

  ta có bảng biến thiên:(xem ảnh)

  =>-5$\geq$ -m>-32

  <=> 5$\leq$ m<32

  =>Có 27 gía trị của m

  mon-toan-lop-12-co-tat-ca-bao-nhieu-gia-tri-nguyen-duong-cua-tham-so-m-de-ham-so-y-3-4-4-3-12-2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )