Môn Toán Lớp 12 Đạo hàm căn bậc 5 của x mũ 3 cộng 8

Question

Môn Toán Lớp 12 Đạo hàm căn bậc 5 của x mũ 3 cộng 8 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2022-03-28T20:28:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-28T20:30:12+00:00

  Ta có

  $(\sqrt[5]{x^3 + 8})’ = ((x^3+8)^{\dfrac{1}{5}})’$

  $= \dfrac{1}{5} (x^3+8)^{-\dfrac{4}{5}} . (x^3+8)’$

  $= \dfrac{3x^2}{5\sqrt[5]{(x^3+8)^4}}$

  0
  2022-03-28T20:30:15+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  mon-toan-lop-12-dao-ham-can-bac-5-cua-mu-3-cong-8

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )