Môn Toán Lớp 12 Em thách thức cả ad và tất cả các mod cùng các thành viên của hoidap247 có thể giải được bài toán này nhé. Hãy điền những chữ số thích

Question

Môn Toán Lớp 12 Em thách thức cả ad và tất cả các mod cùng các thành viên của hoidap247 có thể giải được bài toán này nhé.
Hãy điền những chữ số thích hợp vào dạng định lý FLT sau:
Ax + By = Cz .
Với điều kiện A, B, C, x, y, z đều là các số nguyên dương, trong đó x, y, z lớn hơn 2. Còn A, B, C có cùng bội số chung nhỏ nhất. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 10 tháng 2022-04-17T18:28:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-17T18:29:09+00:00

  @born_to_the_boss

  Đáp án

  xn + yn = zn, trong đó n ≥ 3, không có các nghiệm bình thường x, y, z ∈ Z.

  xn + yn = zn, trong đó n ≥ 3, không có các bất thường gì trong cách giải x, y, z ∈ Q.

  xn + yn = 1, với n ≥ 3, không có các bất thường gì trong cách giải x, y ∈ Q.

  A= 1, B= 2, C=3

  x= 8, y=5, z=6

  Ax + By = Cz = 1 x 8 + 2 x 5 = 3 x 6

  A,B,C có bội số chung nhỏ nhất là 6.

  _chúc bạn học tốt_

   

  0
  2022-04-17T18:29:30+00:00

   Ý bn là ntn đúng không

  Giải thích các bước giải:

  xn + yn = zn, trong đó n ≥ 3, không có các nghiệm bình thường x, y, z ∈ Z.

  xn + yn = zn, trong đó n ≥ 3, không có các bất thường gì trong cách giải x, y, z ∈ Q.

  xn + yn = 1, với n ≥ 3, không có các bất thường gì trong cách giải x, y ∈ Q.

  A= 1, B= 2, C=3

  x= 8, y=5, z=6

  Ax + By = Cz = 1 x 8 + 2 x 5 = 3 x 6

  A,B,C có bội số chung nhỏ nhất là 6.

  Không bt đúng sai mong bn nhận nhé.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )