Môn Toán Lớp 12 Giải giúp mình với ạ. Mình cảm ơn !

Question

Môn Toán Lớp 12 Giải giúp mình với ạ.
Mình cảm ơn ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giai-giup-minh-voi-a-minh-cam-on

in progress 0
Amara 4 ngày 2022-07-30T04:11:03+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T04:12:11+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  k)\int {x.\ln xdx} \\
  \left\{ \begin{array}{l}
  u = \ln x \Rightarrow du = \frac{{dx}}{x}\\
  dv = xdx \Rightarrow v = \frac{{{x^2}}}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow I = u.v – \int {v.du} \\
   = {\mathop{\rm lnx}\nolimits} .\frac{{{x^2}}}{2} – \int {\frac{1}{x}.\frac{{{x^2}}}{2}dx} \\
   = \ln x.\frac{{{x^2}}}{2} – \frac{{{x^2}}}{4} + C\\
  r)\int {x{{.2}^x}dx} \\
   = \frac{{{2^x}}}{{\ln 2}}.x – \int {\frac{{{2^x}}}{{\ln 2}}dx} \\
   = \frac{{{2^x}}}{{\ln 2}}.x – \frac{{{2^x}}}{{{{\left( {\ln 2} \right)}^2}}} + C\\
  i)\int {\ln xdx} \\
   = x.\ln x – \int {x.\frac{1}{x}dx} \\
   = x.\ln x – x + C
  \end{array}$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )