Môn Toán Lớp 12 Giải giúp mình với . Em đang cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 12 Giải giúp mình với . Em đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giai-giup-minh-voi-em-dang-can-gap

in progress 0
Autumn 6 ngày 2022-01-15T06:23:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T06:24:49+00:00

  $\text{~~Holi~~}$

   

  mon-toan-lop-12-giai-giup-minh-voi-em-dang-can-gap

  0
  2022-01-15T06:24:59+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  y = {\log _2}\left( {{x^2} + 3x} \right)\\
   \Rightarrow y’ = \dfrac{{\left( {{x^2} + 3x} \right)’}}{{\left( {{x^2} + 3x} \right).\ln 2}}\\
   \Rightarrow y’ = \dfrac{{2x + 3}}{{\left( {{x^2} + 3x} \right).\ln 2}}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )