Môn Toán Lớp 12 Giải hộ em với ạ bbbbb

Question

Môn Toán Lớp 12 Giải hộ em với ạ bbbbb Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giai-ho-em-voi-a-bbbbb

in progress 0
Ruby 8 tháng 2022-09-01T17:27:43+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T17:29:17+00:00

  Gọi $x_1,\ x_2$ lần lượt là số sản phẩm loại $A$ và loại $B$ cần sản xuất $(x_1, x_2 \geqslant 0)$

  Tiền lãi dự kiến thu được:

  $300x_1 + 200x_2$ (ngàn đồng)

  Để tiền lãi đạt cao nhất, ta có điều kiện:

  $300x_1 + 200x_2 \longrightarrow \max$

  Lượng nguyên liệu loại `1` cần để sản phẩm hai sản phẩm:

  $2x_1 + 3x_2$ (nguyên liệu loại `1`)

  Để sản xuất hết nguyên liệu loại `1`, ta có điều kiện:

  $2x_1 + 3x_2 = 18$

  Lượng nguyên liệu loại `2` và loại `3` cần để sản xuất hai sản phẩm:

  $5x_1 + 6x_2$ (nguyên liệu loại `2`)

  $x_1 + 6x_2$ (nguyên liệu loại `3`)

  Do tiền lãi đạt cao nhất nên sản xuất sản phẩm dựa trên số lượng nguyên liệu dự trữ mà không phát sinh mua thêm, ta có điều kiện:

  $5x_1 + 6x_2 \leqslant 30$

  $x_1 + 6x_2 \leqslant 35$

  Ta được mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính:

  $(1)\quad f(x) = 300x_1 + 200x_2 \longrightarrow \max$

  $(2)\quad \begin{cases}2x_1 + 3x_2 = 18\\5x_1 + 6x_2 \leqslant 30\\x_1 + 6x_2 \leqslant 35\end{cases}$

  $(3)\quad x_1,\ x_2\geqslant 0$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )