Môn Toán Lớp 12 Giúp em câu này với ạ

Question

Môn Toán Lớp 12 Giúp em câu này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giup-em-cau-nay-voi-a

in progress 0
Faith 7 tháng 2022-10-16T11:06:06+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 12 Giúp em câu này với ạ.

Question

Môn Toán Lớp 12 Giúp em câu này với ạ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giup-em-cau-nay-voi-a

in progress 0
Sarah 7 tháng 2022-10-15T01:22:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 12 Giúp em câu này với ạ

Question

Môn Toán Lớp 12 Giúp em câu này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giup-em-cau-nay-voi-a

in progress 0
Faith 7 tháng 2022-09-28T08:31:13+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 12 giúp em câu này với ạ

Question

Môn Toán Lớp 12 giúp em câu này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giup-em-cau-nay-voi-a

in progress 0
Adeline 9 tháng 2022-08-12T18:02:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T18:03:46+00:00

  $f(x,y) = e^{x^2 – xy}(2x^2+1)$

  a) Đạo hàm riêng cấp $1$

  $\bullet\quad \dfrac{\partial f}{\partial x} = e^{x^2 – xy}(4x^3 – 2x^2y+ 6x – y)$

  $\bullet\quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = -x(2x^2+1)e^{x^2 – xy}$

  b) Đạo hàm riêng cấp $2$

  $\bullet\quad f_{x^2}”(x,y)= \dfrac{\partial^2f}{\partial x^2}$

  $\Leftrightarrow f_{x^2}”(x,y)= \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$

  $\Leftrightarrow f_{x^2}”(x,y)=\dfrac{\partial}{\partial x}\left[e^{x^2 – xy}(4x^3 – 2x^2y+ 6x – y)\right]$

  $\Leftrightarrow f_{x^2}”(x,y)=e^{x^2 – xy}[8x^4 – 8x^3y+ 2x^2(y^2 +12) -12xy + y^2 +6]$

  $\bullet\quad f_{y^2}”(x,y)= \dfrac{\partial^2f}{\partial y^2}$

  $\Leftrightarrow f_{y^2}”(x,y)= \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)$

  $\Leftrightarrow f_{y^2}”(x,y)=\dfrac{\partial}{\partial y}\left[-x(2x^2+1)e^{x^2 – xy}\right]$

  $\Leftrightarrow f_{y^2}”(x,y)= x^2(2x^2+1)e^{x^2 – xy}$

  Ta được:

  $\bullet\quad f_{x^2}”(0;a) = a^2 + 6$

  $\bullet\quad f_{y^2}”(0;a) = 0$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )