Môn Toán Lớp 12 Hãy tính diện tích một hình bình hành có độ dài đáy là 215cm và chiều cao là 1m6cm?

Question

Môn Toán Lớp 12 Hãy tính diện tích một hình bình hành có độ dài đáy là 215cm và chiều cao là 1m6cm? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 7 ngày 2022-05-06T23:57:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T23:59:20+00:00

    Đổi 1m6cm = 106 cm
  Diện tích hình bình hành đó là:
      215 x 106 = 22790 ( $cm^{2}$ )
     Đáp số: 22790 ( $cm^{2}$ ) 

  0
  2022-05-06T23:59:31+00:00

  Đổi: 1m6cm=106cm

  Diện tích hình bình hành đó là:

  S=a.h=215.106=22790 (cm²)

  Vậy S=22790cm²

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )