Môn Toán Lớp 12 số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số y=x+1/x^2-3x-2

Question

Môn Toán Lớp 12 số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số y=x+1/x^2-3x-2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 30 phút 2022-07-21T06:58:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T06:59:31+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham thảo

   

  Giải thích các bước giải:

  D=lR\{$\frac{3+√17}{2}$ ;$\frac{3-√17}{2}$ }

  Lim x→$\frac{3+√17}{2}$^+ y=( $\frac{x+1}{x²-3x-2}$)=+∞

  ⇒TCĐ x=$\frac{3+√17}{2}$ ;$\frac{3-√17}{2}$ )

  $\lim_{x \to± \infty}=$( $\frac{x+1}{x²-3x-2}$)=±∞

  ⇒TCN y=0

  ⇒Có 3 tiệm cận

   

  VOTES+????????????

  Thanks

  Có j sai bảo mình……..

  0
  2022-07-21T06:59:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `y=\frac{x+1}{x^2-3x-2}`

  TXĐ: `D=\mathbb{R} \\ {\frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}}`

  +) Tiệm cận ngang:

  \(\lim\limits_{x \to \pm \infty} \dfrac{x+1}{x^2-3x-2}=\dfrac{x}{x^2}=0\)

  `=>` Hàm số nhận `y=0` làm tiệm cận ngang

  +) Tiệm cận đứng:

  \(\lim\limits_{x \to \frac{3+\sqrt{17}}{2}^{-}} \dfrac{x+1}{x^2-3x-2}=-\infty\)

  \(\lim\limits_{x \to \frac{3-\sqrt{17}}{2}^{-}} \dfrac{x+1}{x^2-3x-2}=+\infty\)

  `=>` Hàm số nhận `y=\frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}` làm tiệm cận đứng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )