Môn Toán Lớp 12 Tìm các giá trị m để hàm số y=mx^3-(2m+1)x^2-mx+1 có điểm cực đại và điểm cực tiểu đồng thời điểm cực đại của đồ thị hàm số có hoành độ

Question

Môn Toán Lớp 12 Tìm các giá trị m để hàm số y=mx^3-(2m+1)x^2-mx+1 có điểm cực đại và điểm cực tiểu đồng thời điểm cực đại của đồ thị hàm số có hoành độ lớn hơn 1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 12 tháng 2022-04-08T12:11:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T12:12:20+00:00

  Đáp án:

   $m<-1$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: `y’=3mx^2-2(2m+1)x-m`

  Nếu `m=0` thì `y’=-2x` khi đó hàm số chỉ có 1 điểm cực trị

  `⇒` `m=0` không thỏa mãn

  Nếu `m\ne0` thì phương trình `y’=0` là phương trình bậc hai có `a.c=-3m^2<0`

  `⇒` phương trình `y’=0` luôn có hai nghiệm trái dấu

  `⇒` hàm số luôn có điểm cực đại và điểm cực tiểu

  Khi đó hai nghiệm của phương trình `y’=0` là:

  `x_1=\frac{2m+1+\sqrt[7m^2+4m+1]}{3m}`

  `x_2=\frac{2m+1-\sqrt[7m^2+4m+1]}{3m}`

  Theo yêu cầu bài toán `⇔` $\begin{cases}m<0 \\\frac{2m+1-\sqrt[]{7m^2+4m+1}}{3m}>1\end{cases}$ 

  `⇔` $\begin{cases}m<0 \\2m+1-\sqrt[]{7m^2+4m+1}<3m\end{cases}$ 

  `⇔` $\begin{cases}m<0 \\\sqrt[]{7m^2+4m+1}>1-m\end{cases}$ 

  `⇔` $\begin{cases}m<0 \\7m^2+4m+1>1+m^2-2m &\text{(do m<0 ⇒ 1-m>0)}\end{cases}$ 

  `⇔` $\begin{cases}m<0 \\6m^2+6m>0\end{cases}$ 

  `⇔` $\begin{cases}m<0 \\\left[ \begin{array}{l}m<-1\\m>0\end{array} \right.\end{cases}$ 

  `⇔` $m<-1$

  Vậy $m<-1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 1. giangnguyen
  0
  2022-04-08T12:12:25+00:00

  Đáp án: $m < – 1$

   

  Giải thích các bước giải:

  – Tập xác định $ D = R$

  $ y’= 3mx² – 2(2m + 1)x – m$

  Hàm số có cực đại; cực tiểu $⇔ PT : y’ = 0 (*)$ có 2 nghiệm pb

  $ Δ’ = (2m + 1)² – 3m(-m) = (2m + 1)² + 3m² > 0$

  Vậy với $∀m \neq0 ⇒ (*)$ luôn có 2 nghiệm pb $x_{1}; x_{2}$ thỏa

  $ x_{1} + x_{2} = \frac{2(2m + 1)}{3m} (1); x_{1}x_{2} = – \frac{1}{3} (2)$ 

  Từ $(2)$ không mất tính tổng quát giả thiết $: x_{1} < 0 < x_{2}$

  Hàm số đạt cực đại tại $x_{2} > x_{1} ⇒ m < 0 (3)$

  $(2) ⇒ x_{2} = – \frac{1}{3x_{1}} > 1 (gt) ⇒ x_{1} > – \frac{1}{3}$

  $ ⇒ x_{1} + x_{2} > 1 – \frac{1}{3} = \frac{2}{3} ⇔ \frac{2(2m + 1)}{3m} > \frac{2}{3} $

  $ ⇔ 2m + 1 < m  ⇔ m < – 1 $ ( vì $m < 0$)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )