Môn Toán Lớp 12 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x² + y² + x² – 4x – 6y + 2z -2 = 0 cắt trục Oy tại 2 điểm A, B Tí

Question

Môn Toán Lớp 12 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x² + y² + x² – 4x – 6y + 2z -2 = 0 cắt trục Oy tại 2 điểm A, B
Tính độ dài đoạn AB. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 10 phút 2022-09-18T08:45:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T08:46:41+00:00

  Trục Oy có pt: x=0

                         y=t

                         z=0

  Tọa độ A(0;a;0) và B(0;b;0) là nghiệm của pt:

  $0^2+t^2+0^2-4.0-6t+2.0-2=0$

  ⇔$t^2-6t-2=0$

  Ta có:  $AB=|a-b|=\sqrt{(a+b)^2-4ab}$

  Theo Vi-ét: $\left \{ {{a+b=6} \atop {ab=-2}} \right.$ 

  ⇒$AB=\sqrt{(6)^2-4(-2)}=2\sqrt{11}$

   

  0
  2022-09-18T08:46:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chúc bạn học tốt!

  mon-toan-lop-12-trong-khong-gian-voi-he-truc-toa-do-oyz-cho-mat-cau-co-phuong-trinh-y-4-6y-2z-2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )