Môn Toán Lớp 2 điền số vào ô trống sao cho khi cộng 3 số liền nhau có kết quả bằng 8

Question

Môn Toán Lớp 2 điền số vào ô trống sao cho khi cộng 3 số liền nhau có kết quả bằng 8 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-2-dien-so-vao-o-trong-sao-cho-khi-cong-3-so-lien-nhau-co-ket-qua-bang-8

in progress 0
Brielle 5 ngày 2022-05-07T10:40:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T10:41:26+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  1 ]

  2 ]

  5 ]

  1 ]

  2 ]

  5 ]

  1 ]

  2 ]

  5 ]

  1 ]

  2 ]

  Vì tất cả các số cộng lại đều có kết quả bằng 8 
  Mỗi số là một dòng nhé bạn, mình có điền kết quả vào hình vẽ r bạn

  mon-toan-lop-2-dien-so-vao-o-trong-sao-cho-khi-cong-3-so-lien-nhau-co-ket-qua-bang-8

  0
  2022-05-07T10:41:51+00:00

  Gọi các số trong ô trống từ trái sang phải lần lượt là: `a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k`

  `⇒` Ta có: `a+b+c=8`

             `⇒a=8-b-c`

               : `b+c+d=8`

             `⇒d=8-b-c`

  `⇒a=d`

  Làm tương tự như vậy

  `⇒` Ta có: `a=d=g=j`

               : `b=e=h=k=2`

               : `c=f=i=5`

  `a+b+c=8⇒a+2+5=8⇒a=1`

  `⇒a=d=g=j=1`

  mon-toan-lop-2-dien-so-vao-o-trong-sao-cho-khi-cong-3-so-lien-nhau-co-ket-qua-bang-8

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )