Môn Toán Lớp 2 Hai bạn Trí va Dũng có tất cả 14 viên bi .Neu ban trí cho bạn Dũng1 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau ,.Hỏi Trí có bao nhiêu vien

Question

Môn Toán Lớp 2 Hai bạn Trí va Dũng có tất cả 14 viên bi .Neu ban trí cho bạn Dũng1 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau ,.Hỏi Trí có bao nhiêu vien bi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 34 phút 2022-07-05T03:07:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T03:08:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cả hai 14 viên

  Bạn Dũng 14:2-1=6 viên

  Bạn Trí 14-6=8 viên

  ~Học tốt~

  0
  2022-07-05T03:09:23+00:00

  Khi Trí cho Dũng 1 viên bi thì tổng số bi của hai bạn không đổi vẫn là 14 viên bi, và hai bạn có số bi bằng nhau.

  Sau khi Trí cho Dũng 1 viên bi, thì lúc đó mỗi bạn có số viên bi là:

  14:2=7 viên

  Trước khi Trí cho Dũng thì số bi của Trí là:

  7+1=8 viên

  Vậy lúc đầu Trí có 8 viên bi.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )