Môn Toán Lớp 3 2km 3 dm=–km 3hm 4dam=-…dam

Question

Môn Toán Lớp 3 2km 3 dm=……..km
3hm 4dam=…….dam Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 20 phút 2022-07-25T18:09:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T18:11:16+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `2  km    3  dm = 2  km + 0,0003  km = 2,0003   km`

  `3  hm   4  dam = 30  dam +  4   dam = 34  dam`

  – Mỗi đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé cách nhau `10` đơn vị

  – Mỗi đơn vị đo độ dài từ bé đến lớn cách nhau `0,1` đơn vị

   

  0
  2022-07-25T18:11:30+00:00

  Đáp án:

  `2km 3 dm= 2,0003 km`

  `3hm 4dam= 34dam`

  Giải thích các bước giải:

  Mỗi đơn vị hơn kém nhau 10 lần

  km   hm   dam   m   dm    cm   mm

  `2 km = 20000dm ; 3dm = 0,0003 km → 20000 + 0,0003 = 2,0003 km`

  `3hm = 30dam ; 4dam = 4dam → 30 + 4 = 34 dam`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )