Môn Toán Lớp 3 Bài 1 : Gà và Thỏ có tổn cộng 384 chân , biết số chân thỏ kém số chân gà 2 lần . Hỏi có bao nhiêu con Thỏ ? Bao nhiêu con gà ?

Question

Môn Toán Lớp 3 Bài 1 : Gà và Thỏ có tổn cộng 384 chân , biết số chân thỏ kém số chân gà 2 lần . Hỏi có bao nhiêu con Thỏ ? Bao nhiêu con gà ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 3 tháng 2022-02-08T21:25:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T21:26:51+00:00

                       Giải   

       Tổng số phần bằng nhau là:    

                    2+1=3(phần)

       Số chân gà là:

            384:3×2=256(chân)                                                                                             Số chân thỏ là:

             384-256=128(chân)

       Có số con gà là:

              256:2=128(con)

       Có số con thỏ là :

               128:4=32(con)

                         Đ/S:128 con gà;32con thỏ

  0
  2022-02-08T21:27:05+00:00

  Bài giải :

  Số con thỏ là :

  128 : 4 = 32 (con)

  Số con gà là :

  256 : 2 = 128 (con)

  Đáp số :  32 con thỏ ; 128 con gà.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )