Môn Toán Lớp 3 Bài 4: Tìm x a) X + 7839 = 16784 b) 5 x X = 12475 c) X : 12457 = 9

Question

Môn Toán Lớp 3 Bài 4: Tìm x
a) X + 7839 = 16784
b) 5 x X = 12475
c) X : 12457 = 9 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 1 tuần 2022-09-18T23:09:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Bài 4 : Tìm x

  a) x + 7839 = 16784

      x             = 16784 – 7839 

      x             = 8945 .

  b) 5 × x = 12475

             x = 123475 : 5

             x = 2495

  c) x : 12457 = 9

      x              = 9 × 12457 

      x              = 112113 .

  Xin hay nhất để có thêm động lực !

  Chúc hok tốt !

  0
  2022-09-18T23:10:47+00:00

  `a) x + 7839 = 16784`

  `x = 16784 – 7839`

  `x =  8945`

  `b) 5 xx x = 12475`

  `x = 12475 : 5`

  `x =  2 495`

  `c)x : 12457 = 9`

  `x = 12457 xx 9`

  `x =  112 113`

  Giải thích :

  `a)` Vì muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

  `b)` Vì muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

  `c)` Vì muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )