Môn Toán Lớp 3 Bình có ít hơn Hoà 18 viên bi, như thế số bi của Bình bằng 1/3 số bi của Hoà. Tính số bi của mỗi bạn?( giải giúp Mh nha)

Question

Môn Toán Lớp 3 Bình có ít hơn Hoà 18 viên bi, như thế số bi của Bình bằng 1/3 số bi của Hoà. Tính số bi của mỗi bạn?( giải giúp Mh nha) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 4 tháng 2022-08-23T09:40:41+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T09:41:45+00:00

  Lời giải:

  Do số bi của Bình bằng $\dfrac13$ số bi của Hòa. Chia số bi của Hòa thành 3 phần bằng nhau thì số bi của Bình chiếm 1 phần.

  Nên số bi của Hòa hơn số bi của Bình là:

     $3-1=2$ (phần)

  Vậy một phần tương ứng với số bi là hay số bi của Bình có là:

     $18:2=9$ (viên)

  Số bi của Hòa có là:

     $9+18=27$ (viên)

                 Đáp án: Hòa $27$ viên bi, Bình $9$ viên bi.

  mon-toan-lop-3-binh-co-it-hon-hoa-18-vien-bi-nhu-the-so-bi-cua-binh-bang-1-3-so-bi-cua-hoa-tinh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )