Môn Toán Lớp 3 Có 2 xe chở hàng xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg. Xe thứ nhất chở 8 bao xe thứ 2 chở 6 bao. Hỏi moiix xe chở bao nhiêu kg g

Question

Môn Toán Lớp 3 Có 2 xe chở hàng xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg. Xe thứ nhất chở 8 bao xe thứ 2 chở 6 bao. Hỏi moiix xe chở bao nhiêu kg gại Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 2 tháng 2022-09-24T16:53:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T16:54:30+00:00

  Đáp án:

  Bài giải:

  Số kg mỗi bao nặng là :

              400 : ( 8 – 6 ) = 200 (kg)

  Số kg gạo xe 2 chở được là : 

              200 × 8 = 1600 (kg)

  Số kg gạo xe 1 chở được là :

              200 × 6 = 1200 (kg)

                         Đáp số : Xe 1 : 1600kg

                                       Xe 2 : 1200kg

   

  0
  2022-09-24T16:54:52+00:00

  Xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ 2 số bao gạo là : 

   8-6 =2 (bao gạo)

  Mỗi bao gạo nặng số ki – lô -gam là :

  400 :2 =200 (kg )

  Xe 2 chở số ki – lô -gam là :

  200 x 6 = 1200 ( kg )

  Xe thứ nhất chở số ki- lô – gam là :

  1200 + 400 = 1600 ( kg )

                      Đáp số  :  – Xe 1 : 1600 kg gạo

                                       – Xe 2 : 1200 kg gạo

  No copy 

  Xin hay nhất 

  Chúc bạn học tốt .

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )