Môn Toán Lớp 3 Có 672 gói bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 6 gói. Sau đó xeps các hộp vào thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi xếp được bao nhiêu thùng bánh

Question

Môn Toán Lớp 3 Có 672 gói bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 6 gói. Sau đó xeps các hộp vào thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi xếp được bao nhiêu thùng bánh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 7 tháng 2022-08-20T15:32:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-08-20T15:33:34+00:00

                                      CÂU HỎI

  Có 672 gói bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 6 gói. Sau đó xeps các hộp vào thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi xếp được bao nhiêu thùng bánh

                                     TRẢ LỜI

  Một thùng xếp được số gói là :

                6 x 8 = 48 ( gói )

  Xếp được số thùng bánh nà =) :

              672 : 48 = 14 ( thùng )

               ĐÁP SỐ : 14 thùng 

  # DIAMONDS TEAM XIN HAY NHẤT Ạ

   

  0
  2022-08-20T15:33:36+00:00

  Tóm tắt:

  Có:672 gói

  1 hộp: 6 gói

  Hỏi:?thùng.

  Giải

  Số hộp ta có thể xếp là:

  $672:6=112(hộp).$

  Số thung ta có thể xếp là:

  $112:8=14(thùng).$

  Đáp số:$112 hộp$

              $14 thùng.$

  Chúc bạn học tốt.

  Tick 5 sao+cảm ơn và hay nhất cho mình nhé.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )