Môn Toán Lớp 3 Có 750 quyển sách xếp đều vào 5 tủ, Mỗi tủ có hai ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau

Question

Môn Toán Lớp 3 Có 750 quyển sách xếp đều vào 5 tủ, Mỗi tủ có hai ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 1 năm 2022-05-07T23:14:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T23:16:28+00:00

  Đáp án:

   75quyen

  Giải thích các bước giải

  :Mỗi tủ có so sách là: 750:5=150(quyển)

  Mỗi ngăn có só sách là: 150:2=75(quyển)

  Đ/s;75 quyển

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2022-05-07T23:16:46+00:00

  Đáp án : $75$ quyển sách      

  Các bước giải chi tiết:

  Mỗi tủ có số quyển sách là:

           $750÷5=150$ (quyển sách)

  Mỗi ngăn có số quyển sách là:

             $150÷2=75$(quyển sách)

                    Đáp số: $75$ quyển sách

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )