Môn Toán Lớp 3 Giá một gói bột canh là 3600 đồng .Mua 8 gói bột canh vẫn rẻ hơn 1 gói bột ngọt 8600 đồng .tính giá tiền 1 gói bột ngọt .

Question

Môn Toán Lớp 3 Giá một gói bột canh là 3600 đồng .Mua 8 gói bột canh vẫn rẻ hơn 1 gói bột ngọt 8600 đồng .tính giá tiền 1 gói bột ngọt . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 4 tháng 2022-11-22T11:20:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T11:22:06+00:00

  Đáp án:

   `37400` đồng

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền để mua 8 gói bột canh là : 

  `3600` x `8` = `28800` (đồng) 

  Số tiền để mua 1 gói bột ngọt là : 

  `28800` + `8600` = `37400` (đồng) 

  Đ/S : `37400` đồng

  0
  2022-11-22T11:22:16+00:00

  Đáp án:37400

   

  Giải thích các bước giải:

    giá tiền để mua 8 gói bột canh là:

        3600.8=28800(đồng)

    giá tiền để mua một gói bột ngọt là:

        28800+8600=37400(đồng)

  đáp số:37400đồng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )