Môn Toán Lớp 3 Lớp 3A,3B,3C có tất cả 127 học sinh . Lớp 3A và 3B có 82 học sinh.Lớp 3B và 3C có 93 học sinh. Tính số học sinh của ba lớp 3A,3B,3C.

Question

Môn Toán Lớp 3 Lớp 3A,3B,3C có tất cả 127 học sinh . Lớp 3A và 3B có 82 học sinh.Lớp 3B và 3C có 93 học sinh. Tính số học sinh của ba lớp 3A,3B,3C. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 3 tháng 2022-02-22T17:18:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T17:19:47+00:00

  Đáp án: Lớp 3A : 34 học sinh

               Lớp 3B : 48 học sinh

               Lớp 3C : 45 học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Lớp 3C có số học sinh là :

       127 – 82 = 45 ( học sinh )

  Lớp 3A có số học sinh là :

       127 – 93 = 34 ( học sinh )

  Lớp 3B có số học sinh là :

        127 – 34 – 45 = 48 ( học sinh )

                    Đáp số : Lớp 3A : 34 học sinh

                                  Lớp 3B : 48 học sinh

                                  Lớp 3C : 45 học sinh

  0
  2022-02-22T17:19:53+00:00

  Số học sinh của lớp 3C là:

  127 – 82 = 45 (học sinh)

  Số học sinh của lớp 3A là:

  127 – 93 = 34 (học sinh)

  Số học sinh lớp 3B là:

  82 – 34 = 48 (học sinh)

  Đáp sô: Lớp 3A: 34 học sinh

               Lớp 3B: 48 học sinh

               Lớp 3C: 45 học sinh

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )