Môn Toán Lớp 3 Một cuộn dây thép 5m được cắt ra thành 2 đoạn dài bằng nhau để bắc giăng cho dây leo và còn đủ lại 90cm . tính chiều dài mỗi đoạn thép

Question

Môn Toán Lớp 3 Một cuộn dây thép 5m được cắt ra thành 2 đoạn dài bằng nhau để bắc giăng cho dây leo và còn đủ lại 90cm . tính chiều dài mỗi đoạn thép đc cắt ra? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 2 tháng 2022-03-15T02:56:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-15T02:57:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đổi : $5 m = 500 cm$

  Tổng độ dài của 2 đoạn dây là :

        $500 – 90 = 410 (cm)$

  Vậy chiều dài mỗi đoạn thép được cắt ra là :

        $410 ÷ 2 = 205 (cm)$

                 $Đ$áp số : $205 cm$

  $C$húc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )