Môn Toán Lớp 3 Tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 24 m. Tổng độ dài 2 tấm là 40 m.Hoi tấm vải thứ nhất gấp tấm vải thứ hai

Question

Môn Toán Lớp 3 Tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 24 m. Tổng độ dài 2 tấm là 40 m.Hoi tấm vải thứ nhất gấp tấm vải thứ hai Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 5 ngày 2022-05-09T09:11:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T09:13:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tấm vải t1 dai so met la

  (40+24) :2=32(m)

  Tấm vải t2 dài số mét là

  40-32= 8(m)

  tấm vải t1 gấp tấm vải t2 số mét là

  32:8 =4(lần)

  Đấp số; 4 lần

  0
  2022-05-09T09:13:48+00:00

  Bạn tham khảo nhé :

                                                           Bài giải

                                        Tấm vải thứ nhất dài là :

                                               ( 40 + 24 ) : 2 = 32 ( m )

                                        Tấm vải thứ hai dài là :

                                                 32 – 24 = 8 ( m )

                                        Tấm vải thứ nhất gấp tấm vải thứ hai số lần là :

                                                32 : 8 = 4 ( lần ) 

                                                     Đáp số : 4 lần.

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )