Môn Toán Lớp 3 Tìm một số biết tổng của số đó với 129 bằng số lớn nhất trong các số nhỏ hơn 831

Question

Môn Toán Lớp 3 Tìm một số biết tổng của số đó với 129 bằng số lớn nhất trong các số nhỏ hơn 831 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Peyton 3 tháng 2022-03-22T21:20:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T21:22:02+00:00

  Đáp án:

  Gọi số cần tìm là x

  Ta có số lớn nhất trong các số nhỏ hơn 831 là số 830.

  Suy ra: Số cần tìm là:

  x + 129 = 830

             x = 830 – 129

        ⇒ x = 701

  Vậy số cần tìm là 701

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #NOTHINGISIMPOSSIBLE

  0
  2022-03-22T21:22:47+00:00

  Bài làm:

  Số lớn nhất trong các số nhỏ hơn 831 là 830.

  Tổng của số phải tìm với 129 bằng 830.

  Số phải tìm là:

  830-129=701

  Đáp số: 701

  Giải thích:

  Số hạng 1 + Số hạng 2 = Tổng

  Số hạng 1 = Tổng – Số hạng 2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )