Môn Toán Lớp 3 Trong một hộp có ba loại bi bi đỏ xanh vàng đừng biết số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 7 bi bi bi vàng ít hơn bi

Question

Môn Toán Lớp 3 Trong một hộp có ba loại bi bi đỏ xanh vàng đừng biết số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 7 bi bi bi vàng ít hơn bi xanh 2 bi và số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng 3B B Hỏi trong túi có tất cả bao nhiêu viên bi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
9 tháng 2022-03-16T20:21:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-16T20:22:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  mon-toan-lop-3-trong-mot-hop-co-ba-loai-bi-bi-do-anh-vang-dung-biet-so-bi-cua-ca-tui-nhieu-hon-t

  0
  2022-03-16T20:22:51+00:00

   Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và vàng là 7 viên bi

  => Số bi xanh = 7 viên

  Bi vàng ít hơn bi xanh 2 viên bi

  Số bi vàng là :

  7 – 2 = 5 ( viên )

  Vì bi đỏ nhiều hơn số bi vàng 3 viên bi

  Nên số bi đỏ là :

  5 + 3 = 8 ( viên )

  Vậy trong túi có :

   7+5+8 = 20 ( viên ) 

  Đ/s : 20 viên bi

  Hc tốt

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )