Môn Toán Lớp 3 Trong một phép chia,số bị chia gấp 7 lần số chia.Hỏi thương của phép chia đó là bao nhiêu?

Question

Môn Toán Lớp 3 Trong một phép chia,số bị chia gấp 7 lần số chia.Hỏi thương của phép chia đó là bao nhiêu?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 1 năm 2022-04-07T19:28:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T19:29:44+00:00

  Đáp án: 7

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi x là sbc, a là sc

  theo đề bài có sbc gấp 7 lần sc nên

         x : a=7

  vậy thương của phép chia là 7

   

  0
  2022-04-07T19:30:07+00:00

  Đáp án: 7

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi SBC là x. SC là y. Thương là a.

  x gấp 7 lần y. Ta có:

  x : y = a.

   Muốn tìm SBC thì lấy SC nhân với thương. Khi y nhân 7 bằng x thì cũng chính bằng y x a.

  Ta có:

  y x 7 = y x a. Vậy a = 7

                 Đáp số: 7

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )