Môn Toán Lớp 3 trong một phép nhân , khi giữ nguyên thừa số thứ nhất tăng thừa số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích của phép nhân đó sẽ : a.tăng thêm hai

Question

Môn Toán Lớp 3 trong một phép nhân , khi giữ nguyên thừa số thứ nhất tăng thừa số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích của phép nhân đó sẽ :
a.tăng thêm hai đơn vị
b.tăng lên gấp hai lần
c.tăng thêm bốn lần
d.tăng thêm hàng đơn vị gấp hai lần thừa số thứ nhất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 7 ngày 2022-01-10T21:36:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T21:37:20+00:00

  Đáp án:là D

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì sử dụng tính chất phân phối:

  a x (b+c) = a x b + a x c

  Tích ban đầu là a x b

  Tích khi tăng thừa số thứ hai 2 đơn vị:

  a x (b+2) = a x b + a x 2

  Ví dụ: ban đầu

  4×6=24

       sau đó 

   4x(6+2)=32  

         vì tăng hàng đơn vị gấp 2 lần         

                       32-24=8

  0
  2022-01-10T21:37:44+00:00

  Đáp án: d

  Trong một phép nhân, khi giữ nguyên thừa số thứ nhất tăng thừa số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích của phép nhân đó sẽ: tăng thêm hàng đơn vị gấp hai lần thừa số thứ nhất

  Vì sử dụng tính chất phân phối: a x (b+c) = a x b + a x c

  Tích ban đầu là a x b

  Tích khi tăng thừa số thứ hai 2 đơn vị: a x (b+2) = a x b + a x 2

  Ví dụ: ban đầu 4×6=24

             sau đó   4x(6+2)=32  

  Ta thấy số thứ nhất là 4 mà sau khi thừa số thứ 2 tăng thêm 2 đơn vị thì ta thấy tích mới tăng lên 32-24=8 (tức đã lên lên 2 lần so với thừa số thứ nhất)

  Chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )