Môn Toán Lớp 3 Trong vườn có 9 cây bưởi và 36 cây cam. Hỏi số bưởi bằng một phần mấy số cây cam?

Question

Môn Toán Lớp 3 Trong vườn có 9 cây bưởi và 36 cây cam. Hỏi số bưởi bằng một phần mấy số cây cam? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 3 tháng 2022-02-22T16:05:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T16:07:18+00:00

  Cây bưởi sẽ bằng số phần cây cam là :

            9:36=1/4(số cây cam)

                  Đáp số : 1/4 cây cam

  0
  2022-02-22T16:07:25+00:00

  Đáp án: $\text{1/4 số cây cam}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Số bưởi bằng số phần số cây cam là:}$

  `9 : 36 = 1/4` $\text{(số cây cam)}$

  $\text{Đáp số:}$ `1/4` $\text{số cây cam}$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )